حذف افکار منفی از ناخودآگاه ذهن

افکار منفی ناخودآگاه‌تان را بازنویسی کنید ذهن ناخودآگاه مانند هارد کامپیوتر است. ذهن‌تان هرچیزی که به آن وارد می‌شود را در خود حفظ می‌کند و هیچ تفاوتی بین اطلاعات درست و نادرست یا افکار منفی و مضر و افکار مثبت…

ادامه مطلب