سخن بزرگان درباره موفقیت

1-خودت را باور کن!به توانایی هایت ایمان داشته باش! بدون اعتماد به نفس، نمی توانید شاد و موفق باشید. (نورمن وینسنت) 2- جمله انگیزشی : اگر میتوانی رویایت را مجسم کنی، پس میتوانی به آن برسی. (والت دیزنی) 3-هر کجا…

ادامه مطلب