ترفند های کنترل ذهن

✔️۸ ترفند کنترل ذهن ۱.کنترل ذهن با اجتناب از نشخوار فکری ۲.به خودتان و اینکه می توانید تغییر کنید ایمان داشته باشید. ۳.در مورد توانایی های خود خوشبین باشید. ۴.آنچه در حال تلاش برای کنترل آن هستید را دوباره ارزیابی…

ادامه مطلب