چند باور قدرتمند برای ایجاد انگیزه

1- “من توان انجام هر کاری را دارم.” اولین باور قدرتمند برای ایجاد انگیزه شاید این عبارت بسیار ساده به نظر برسد. اما این پیام را به ذهن شما یادآوری و تداعی می‌کند که “شما واقعاً توان انجام هر کاری…

ادامه مطلب